Yliopistoissa valmistellaan työtaistelutoimia

Yliopistojen sopimusneuvottelut ovat edenneet huonosti. On mahdollista, että lääkäreitä neuvotteluissa edustava JUKO muiden pääsopijajärjestöjen ohella joutuu turvautumaan painostustoimenpiteisiin työnantajaa kohtaan. Lääkäriliitto on päättänyt olla mukana tarvittavissa toimenpiteissä.

JUKO tekee lähiaikoina tarvittavat päätökset toimenpiteistä, ellei työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestöjen välisissä neuvotteluissa saada pian aikaan tuloksia.

Yliopistot siirtyivät vuoden alussa pois valtion työnantajan toimialueelta. Yliopistojen henkilökunta on lainmuutoksen kautta siirtynyt virkasuhteesta työsopimussuhteeseen. Yliopistot ovat sopimuksettomassa tilassa eikä työrauha ole voimassa.

Julkisoikeudellisina oikeushenkilöinä toimivat yliopistot ovat perustaneet työnantajayhdistyksen, joka on liittynyt Elinkeinoelämän keskusliiton alaiseen Yksityisen opetusalan liittoon (YOL). Lääkäriliitto on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) jäsen, joka käy neuvottelut palkankorotuksista ja muista työsuhteen vähimmäisehdoista koulutettujen työntekijöiden puolesta. Heidän puolesta neuvotteluihin osallistuvat myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) sekä Pardia.

Valtiolla myös vaikeaa

Myös valtion neuvotteluissa on ajauduttu vaikeaan tilanteeseen. Pääsopijajärjestöt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat käynnistäneet yhteiset työtaisteluvalmistelut.

Takaisin