Yksityissektorin paperisten potilasasiakirjojen säilytyspaikka on selvinnyt

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan.

Yksityissektorilla pitkään hiertänyt ongelma, joka liittyy paperisten potilasasiakirjojen säilyttämiseen lääkärin lopettaessa vastaanoton tai hänen kuollessaan, on vihdoin ratkennut. Lopettaessaan vastaanoton pitämisen ammatinharjoittaja voi jatkossa siirtää paperimuodossa olevan potilasarkistonsa Kansaneläkelaitoksen (Kela) säilytettäväksi.

Tähän asti ongelmana on ollut se, että laki ei lausu mitään siitä, minne asiakirjat voidaan toimittaa toiminnan loppuessa. Arkistointiajat ovat pitkät. Terveyskeskukset eivät enää vastaanota asiakirjoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Kelan kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti. Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista ja arkistoinnin rahoituksen valmistelusta. Kela vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan 31.12.2018 mennessä ja tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa vuoden 2019 alussa.

Kela kartoittaa tilannetta kyselyllä

Kela pyrkii selvittämään sähköisen kyselyn avulla, kuinka paljon eri toimijoilla on hallussaan toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä missä muodossa edellä mainitut asiakirjat ovat. Jos olet toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, olet lopettanut toiminnan ja sinulla on itselläsi arkistoituna ammatinharjoittamisessa syntyneitä potilasasiakirjoja, vastaathan kyselyyn 21. kesäkuuta mennessä.

Kysely on osoitteessa www.laakariliitto.fi/kelankysely

Lisätietoja:

terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski ja lakimies Kati Lehtonen, Lääkäriliitto puh. 09 393091
 

Takaisin