Yksityissektorijaos perustettu

Lääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2019 asettaa yksityissektorin edunvalvonnallisen jaoksen.

Jaos on hallituksen alainen ja se on kokoonpanoltaan laaja-alainen edustaen yksityissektorin eri toimintamuotoja. Jaoksen tehtävänä on kokonaisvaltainen yksityissektorin ja yksityislääkärien edunvalvonta silmälläpitäen myös terveyspoliittiset ja professionaaliset kysymykset.

Takaisin