Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan toimintakertomus kerätään edelleen paperiversiona

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on aiemmin ilmoittanut Valviran ohjeistuksen mukaan, että vuoden 2010 toimintakertomustietojen palautusajankohta siirtyy ensi syksyyn. STM ja Valvira ovat kuitenkin ilmoittaneet 8. helmikuuta, että sähköisen rekisterin ja siihen liittyvän toimintakertomusosion aikataulu tulee siirtymään. Tästä johtuen vuoden 2010 toimintakertomusten keruu toteutetaankin voimassa olevalla järjestelmällä maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

Toimintakertomus annetaan kustakin toimintayksiköstä erikseen. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. Lisäksi muutokset tehdään yksityisen terveydenhuollon lupalomakkeilla. Toimintakertomuslomakkeen voi täyttää sähköisesti, mutta se on tulostettava paperille ja allekirjoitettava. Vuoden 2010 toiminnasta täytetty toimintakertomuslomake tulee palauttaa aluehallintovirastolle 31.3.2011 mennessä ohjeessa ja lomakkeella mainittuun osoitteeseen. Palvelujen tuottajille lähetetään asiasta vielä kirjallinen tiedote.

Valtakunnalliset yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat lähettävät vuotta 2010 koskevat toimintakertomuksensa Valviralle viimeistään 28.2.2011. Sellaiset palvelujen tuottajat, joilla on lupa aluehallintovirastosta sekä Valvirasta toimivat seuraavalla tavalla: Toimintakertomukset annetaan Valviraan niiden toimipaikkojen osalta, jotka ovat Valviran luvassa ja aluehallintovirastoon niiden toimipaikkojen osalta, jotka ovat aluehallintoviraston luvassa. Itsenäiset ammatinharjoittajat antavat toimintakertomuksensa aluehallintovirastoon.
Takaisin