Yksityisen sektorin liityttävä sähköiseen reseptiin - ammatinharjoittajien toimenpiteet

Sähköinen lääkemääräys on tämän vuoden huhtikuusta alkaen ollut kattavasti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja kaikissa apteekeissa. Yksityiset lääkäriasemat on velvoitettu liittymään järjestelmään huhtikuuhun 2014 mennessä.

Lääkärikeskuksissa toimivat ammatinharjoittajat

Yksityisen sektorin luvanvaraisten palveluntuottajien on liityttävä KanTa -palveluiden sähköiseen reseptijärjestelmään 1. huhtikuuta 2014 mennessä.  Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto edellyttää palveluntuottajilta kansalliseen Reseptikeskukseen liittymistä. Liittymisen edellytyksenä on mm. säädettyjen auditointivaatimusten täyttäminen.

Varmennekortit sähköistä reseptiä varten

Yksityinen ammatinharjoittaja tarvitsee varmennekortin sähköistä reseptiä eli e-reseptiä varten. Varmennekortin voi hakea mm. julkisen terveydenhuollon toimipisteistä (esim. pääkaupunkiseudulla HUS:n rekisteröintipisteistä). Kortin voi saada myös useimmista sopimusapteekeista. Rekisteröinnistä veloitetaan erillinen maksu. 

Tarkempia tietoja varmennekorttien jakopaikoista ja maksuista löytyy sivustolta www.kanta.fi. Myös lääkäriasemilta saa infoa varmennekorteista. Jos lääkäri toimii julkisella sektorilla ja on saanut jo kortin, ei yksityistä toimintaa varten tarvitse erillistä korttia.

Ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen välinen e-reseptiä koskeva liittymissopimus valmistelussa

Lääkärikeskuksissa toimivat ammatinharjoittajat liittyvät e-reseptijärjestelmään samalla, kun kyseinen lääkärikeskus liittyy mukaan. Viranomaiset edellyttävät kuitenkin myös erillistä sopimusta ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen välillä e-resepti järjestelmään liittymistä varten. Sopimusta valmistellaan parhaillaan viranomaisten ja alan järjestöjen kesken.

Yritysmuodossa toimivat lääkärit

Valtaosassa lääkärikeskuksia toimii myös yritysmuodossa terveyspalveluita tuottavia toimijoita. He tukeutuvat lääkärikeskuksen tietojärjestelmiin aivan samalla tavalla kuin lääkärikeskuksissa toimivat ammatinharjoittajat.

Lääkäriliitto yhdessä alan muiden järjestöjen kanssa on pitänyt tärkeänä, että myös nämä yritykset voisivat liittyä Reseptikeskukseen samalla kuin lääkärikeskuskin liittyy. Tätä asiaa selvitellään parhaillaan. Yritysten liittyminen tapahtuisi samalla tavalla kuin lääkärikeskuksissa toimivien ammatinharjoittajien liittyminen. Myös yritysmuodossa toimivien olisi tehtävä kirjallinen liittymissopimus. Alan yhdistykset ovat tehneet STM:lle asiasta esityksen.

Pienet, ei-lääkärikeskuksissa toimivat ja muut itsenäiset toimijat - web-pohjainen ns. kevennytty malli

E-reseptin liittymisvelvollisuus ei ainakaan tässä vaiheessa koske itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos heillä ei ole käytössään sähköiseen potilaskertomusohjelmistoon integroitua sähköisen reseptin toiminnallisuutta. E-reseptin käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista itsenäisinä ammatinharjoittajina muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Näille itsenäisesti toimiville ammatinharjoittajille on viranomaisten (STM ja THL) taholta kehitteillä web-pohjainen ns. kevennetty liittymismalli. Kyseinen malli voisi toimia lisäksi varajärjestelmänä. Sen avulla voitaisiin myös korvata nykyiset puhelinreseptit. Liitto odottaa viranomaisten valmisteleman mallin valmistumista eikä liitto sen tähden kehitä erillistä omaa malliaan.

Valmistelussa kokonaan sähköinen lääkkeen määrääminen

STM valmistelee lainsäädäntöuudistusta, jolla tulevaisuudessa siirryttäisiin kokonaan sähköiseen lääkkeen määräämiseen. Näin ollen kaikki terveydenhuollon yksiköt koosta riippumatta ja yksin työskentelevät lääkärit joutuvat ottamaan sähköisen lääkemääräyksen käyttöönsä. Jatkossa paperiresepti on mahdollinen vain poikkeustilanteissa. Siirtyminen sähköiseen lääkkeen määräämiseen ei tapahdu vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja:

Lääkäriliitto,
terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556
johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316
lakimies Kati Lehtonen, puh. 09 3930815.

ja Kanta-palvelujen verkkosivuilta

Takaisin