Vielä reilu viikko aikaa äänestää – nyt jos koskaan kannattaa vaikuttaa!

Lääkäriliiton korkein päättävä elin, 60-jäseninen valtuuskunta, valitaan 21.9. – 26.10.2018.

 

Sähköinen äänestys sulkeutuu perjantaina 26.10. kello 16.00. Jos äänestät postitse, äänestyslipun tulee olla perillä samaan aikaan. Muistathan siis lähettää äänesi ajoissa.

Yhtenäinen ja vahva Lääkäriliitto voi vaikuttaa lääkäreiden ansiotason kehitykseen, työoloihin ja osaamisen kehitykseen.

Tulevina vuosina valtuuskunta ottaa kantaa mm. lääkärisopimuksen kehittämiseen, johon liittyy oleellisena osana työaikalain uudistaminen. Terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevat kysymykset ovat edelleen vahvasti esillä. Lääkärikoulutuksen uudistus on myös yksi täkeistä teemoista.

                      

Takaisin