VES-neuvottelut etenevät hyvässä hengessä

Kunnallisen lääkärisopimuksen neuvottelut ovat käynnissä. Kunta-alan pääryhmässä neuvotteluosapuolet ovat esitelleet omia tavoitteitaan, joita osapuolet täydentävät neuvottelujen edetessä.

Kiky-tuntien osalta on selkeä näkemysero riippumatta yksityissektorilla syntyneistä ratkaisuista. Lääkäriliitto haluaa kiky-tunneista niitä vastaavan täyden kompensaation.

Tietoa neuvottelukierroksesta on koottu liiton verkkosivuille ves-kierros -osioon. Someen tuotetaan lyhyt video jokaisen neuvottelukerran jälkeen.

Takaisin