Vastavalmistuneille oikeus työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistusta

Terveydenhuollon ammattihenkilöasetukseen on tehty muutos, joka mahdollistaa vastavalmistuneiden lääkärien katkottoman työskentelyn ennen ja jälkeen valmistumisen.

Asetusmuutos on Lääkäriliiton toiveiden mukainen. Liitto on ajanut muutosta yhdessä Valviran ja tiedekuntien kanssa.

– Muutos helpottaa vastavalmistuneiden ja heidän työnantajiensa asemaa, arvioi varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Aiemmin loppuvaiheen opiskelija on voinut työskennellä lääkärin sijaisena ja amanuenssina valmistumiseen saakka. Valmistumisen jälkeen hänen on pitänyt odottaa Valviran laillistuspäätöstä ennen kuin saa oikeuden toimia lääkärin tehtävissä. Laillistushakemuksen käsittelyn ajaksi työskentelyyn on saattanut tulla katko.

Asetusmuutoksen myötä vastavalmistunut lääkäri säilyttää opiskelijaoikeudet ja voi työskennellä lääkärin sijaisena 30 päivää valmistumisesta laillistukseen asti. Valmistuneeseen sovelletaan kaikkia opiskelijaan sovellettavia säännöksiä, kuten velvollisuutta nimetä hänelle ohjaaja.

Muutos koskee myös ulkomailla koulutuksen suorittanutta, mikäli hänet on ennen valmistumista merkitty opiskelijana Terhikki-rekisteriin. Asetusmuutos tulee voimaan 1. joulukuuta 2012.

Takaisin