Vastaa Lääkäriliiton työmarkkinatutkimukseen!

Lääkäriliiton työmarkkinatutkimuksen avulla kerätään tietoa lääkärien työhönsijoittumisesta, palkoista ja palkkioista.

Tänä vuonna kartoitetaan lisäksi täydennyskoulutukseen ja opetushenkilöstön työaikoihin ja yksityisen sektoriin toimintaan liittyviä asioita.

Kyselylomake lähetetään sähköpostitse kaikille alle 70-vuotiaille Suomessa asuville laillistetuille lääkäreille, joiden sähköpostiosoite on Lääkäriliiton rekisterissä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin tavoin liiton edunvalvonnassa ja jäsenneuvonnassa. On tärkeää, että vastaat kyselyyn!

Tutkimuksessa tiedustellaan maaliskuussa 2016 maksettuja palkkoja. Vastaamisen helpottamiseksi on hyvä varata palkkakuitti lähettyville.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, jukka.vanska@laakariliitto.fi ja tutkija Juho Ruskoaho, juho.ruskoaho@laakariliitto.fi.

 

Takaisin