Varmista vakuutusturvasi vapaaehtoistyössä

Lääkäriliiton jäsenilleen kustantama potilasvakuutus kattaa tavanomaisen naapuriavun ja pienimuotoisen vapaaehtoistyön. Ennen vapaaehtoiseksi lupautumista on tärkeä varmistaa, että potilasvakuutus on kunnossa.

Lain mukaan kaikilla terveydenhuolto- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla pitää olla potilasvakuutus toiminnassa sattuvien henkilövahinkojen varalta. 

Lääkäriliiton jäsenetuihin kuuluva potilasvakuutus on voimassa pienimuotoisessa vapaaehtoistyössä, jossa lääkäri toimii itsenäisesti. Vakuutus kattaa myös sukulaisten ja ystävien tutkimista sekä hoitamista. Tavanomaiseen ystäväapuun voi kuulua myös reseptien kirjoittamista.

Vapaaehtoistyössä vakuutuksen voimassaolo edellyttää kuitenkin sitä, että lääkäri tekee etukäteen sopimuksen ensihoidon tarjoamisesta tapahtuman järjestäjän kanssa. Vapaaehtoistyöstä ei voi saada korvausta.

Vapaaehtoistyössä lääkäri toimii yksin

Pienimuotoisessa tapahtumassa lääkäri toimii yksin ainoana lääkärinä tai lääkärit toimivat peräkkäin vuoroissa, mahdollisesti apunaan esimerkiksi sairaanhoitaja. Jos tilaisuudessa tarvitaan useita lääkäreitä yhtä aikaa, on kyse organisoidusta tapahtumasta, jolloin järjestäjän pitää huolehtia potilasvakuutuksesta.

Liiton potilasvakuutus ei kata tilanteita, joissa lääkäri toimii vapaaehtoistyössä osana terveydenhuollon organisaatiota. Jos tapahtuman järjestäjä on pyytänyt esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin tai paikallisen lääkärikeskuksen antamaan ensihoitoa, tulee kyseisen organisaation huolehtia potilasvakuutuksesta.

Liiton vakuutus ei kata myöskään opiskelijan vapaaehtoistyötä, sillä opiskelija ei ole laillistettu lääkäri eikä voi toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä.

Lääkäriliiton kannan mukaan urheilulääkärin työstä kilpailuissa tai turnauksissa tulisi maksaa korvaus ja tehdä työsopimus, jolloin vastuu vakuuttamisesta on työnantajalla. Liiton verkkosivuilla on ohjeet urheilulääkärille ja mallisopimus.

Jäsenten vakuutusedut ennallaan

Pohjola Vakuutuksen potilasvakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus ja järjestövakuutus säilyvät vuonna 2014 Lääkäriliiton jäsenetuina.

Liiton vakuutuksia on ensi vuodelle linjannut vakuutustyöryhmä, jonka väliraportti hyväksyttiin liiton hallituksessa. Työryhmä jatkaa vakuutusten tarkastelua vuoden 2014 syksyyn.

Lisätiedot ryhmäpotilasvakuutuksesta: Pohjola Vakuutus Erja Ahlfors-Elomaa (erja.ahlfors-elomaa@pohjola.fi, puh. 010 253 2809) ja Leena Alapuranen (leena.alapuranen@pohjola.fi, puh. 010 253 3411) 

Muistilista vapaaehtoistyöhön

  • Tee etukäteen suullinen tai kirjallinen sopimus järjestäjän kanssa vapaaehtoisena lääkärinä toimimisesta. Kirjallinen sopimus on suositeltava.
  • Vapaaehtoistyöstä ei voi saada korvausta.

  • Jos tapahtumassa tarvitaan yhtä aikaa monta lääkäriä, pitää järjestäjän vastata potilasvakuutuksesta.

  • Varmista vielä etukäteen, että potilasvakuutus on kunnossa.

Lääkäriliiton potilasvakuutus

  • Jäsenetu laillistetuille lääkäreille, ei koske opiskelijoita

  • Kattaa itsenäisen ammatinharjoittajan toiminnan, ei yhtiömuotoista toimintaa.

  • Kattaa myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön sekä tavanomaisen naapuri- ja sukulaisavun.

  • Työ- ja virkasuhteissa työnantaja vastaa potilasvakuutuksesta.

  • Voimassa vain Suomessa annetuissa hoidoissa.

  • Vuonna 2013 maksoi liitolle 1,22 miljoonaa euroa eli 54 euroa/jäsen.

Takaisin