Valvira on laillistanut valmistuneet lääkärit

Valviran uuden, huhtikuun puolivälissä käyttöönotetun sähköisen ammattioikeushakemusten käsittelyjärjestelmän haasteet ovat hidastaneet terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyä. 

Hakemusten käsittely on kuitenkin nopeutunut järjestelmän ongelmien korjausten ja Valviran omien toimenpiteiden ansiosta.

Valviran Terveys, oikeudet ja teknologia -osaston johtaja Jussi Holmalahden mukaan kaikki Suomesta valmistuneet lääkärit on pystytty laillistamaan ajoissa.

JulkiTerhikki, terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkinen tietopalvelu, on uudistunut. Uudistunutta JulkiTerhikkiä kehitettäessä on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun esteettömyyteen.

Valviran uutinen: Valviran JulkiTerhikki-järjestelmä uudistui – uusi JulkiTerhikki on esteetön

Takaisin