Valvira muutti tulkintaansa – uhattuina olleet kandien kesätyöt pelastuvat

Hallinto-oikeuden päätökseen perustuen Valvira muuttaa tulkintaansa julkisuudessa olleessa opintojen yli 10 vuoden keston tulkintaa koskevassa asiassa.

Jatkossa Valvira tulkitsee 10 vuoden sääntöä siten, että opinnot on aloitettu silloin kun kyseiseen ammattiin johtavat opinnot on aloitettu. Jos siis tutkintoon on hyväksi luettu toiseen ammattiin kuuluvia opintoja, ei näitä opintoja huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut samaa ammattia kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

Valvira tekee viranpuolesta tarvittavia korjauksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja ilmoittaa näistä korjauksista, niille henkilöille, joita se koskee.

Valvira pyytää sellaisia henkilöitä olemaan yhteydessä, joiden opiskelijarekisteröintihakemus on hylätty hyväksilukujen takia. Nämä henkilöt voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi

Lääkäriliitto iloitsee päätöksestä

Lääkäriliitto piti Valviran tähänastista tulkintaa kohtuuttomana. Lue Lääkäriliiton lakimiehen Mari Rusilan blogikirjoitus aiheesta.

Liitto pyrki vaikuttamaan säännöksen tulkintaan monin tavoin, mm. tapaamalla Valviran johtoa ja keskustelemalla asiasta. Asiaa edistettiin myös keskustelemalla lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa jo hyväksiluettujen opintosuoritusten rekisterimerkintöjen tarkistamisesta niiden hyväksiluvun ajankohtaan. Lisäksi liitosta oltiin yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, jotta asetustekstiä saataisiin täsmennettyä.

Asetustekstin muuttaminen on yhä vireillä STM:ssä. Myös Valvira on ilmaissut olevansa asetustekstin muuttamisen kannalla.

Tulkinnan muutos on helpotus monille opiskelijoille ja myös opiskelijoita palkanneille työnantajille.

Takaisin