Valtuuskunnan vaalin äänestys on alkanut

Ylintä päätösvaltaa Lääkäriliitossa käyttävä 60-jäseninen valtuuskunta valitaan 21.9.–25.10.2021. Äänestää voi joko sähköisesti tai postitse.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalin äänestysaika on alkanut ja jatkuu 25.10. klo 16 saakka. Pääset äänestämään vaalin pääsivulta. Samalta sivulta löytyvät myös äänestysohjeet sekä linkki vaalikoneeseen, joka auttaa ehdokkaan valinnassa.

Kaikille äänioikeutetuille jäsenille on myös lähetetty postiäänestystä varten kotiin ehdokasluettelo, äänestysohjeet ja -lippu sekä palautuskuori. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki ennen 31.5.2021 jäseneksi liittyneet pois lukien 1.1.2021 lähtien eläkeläisjäsenluokkaan kuuluvat jäsenet.

Lääkäriliiton valtuuskunta valitaan nyt vuosiksi 2022–2024. Valtuuskunnan tehtävänä on määritellä liiton toiminnan suuntaviivat ja strategia, hyväksyä talousarvio sekä valita liiton puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. Toimikautensa aikana valtuuskunta ottaa kantaa niin lääkärien ansiotason kehitykseen, työolojen laatuun ja osaamisen kehitykseen liittyviin asioihin, kuin terveyspoliittisiin kysymyksiin. Äänestämällä vaikutat siihen, kuka etujasi valvoo.

Takaisin