Valmiuslain käyttöä jatketaan kesäkuun loppuun

Hallitus on päättänyt jatkaa valmiuslain toimivaltuuksien käyttöä kesäkuun loppuun. Terveydenhuollon henkilöstön työvelvollisuutta sen sijaan ei enää jatkettu, joten se päättyy 13.5.2020.

Valtioneuvosto on jatkanut valmiuslain 86-88§:n, 93§:n ja 94§:n mukaisten toimivaltuuksien käyttöä. Eduskunta on hyväksynyt toimivaltuuksien jatkamisen.

Työnantaja voi väestön terveydenhuollon turvaamisen välttämättä edellyttäessä tilapäisesti poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä ja vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä. Lisäksi terveydenhuollon työntekijöiden irtisanomisaikojen pidentämistä koskevan asetuksen voimassaoloa jatkettiin. Irtisanomisaikoja voidaan pidentää, jos terveydenhuollon henkilöstön saatavuus vaarantuisi koronaepidemian vuoksi.

Lisäksi toimivaltuuksien jatkamiseen sisältyy valtuudet velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön mm. laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa ja yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka toimittaa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita tai palveluja taikka muuten toimii terveydenhuollon alalla laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa.

Toimivaltuuksien mukaan kunnalla on oikeus luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömän hoidon määräaikojen, eli hoitotakuun noudattamisesta ja palvelutarpeen arvioinneista.

Valtioneuvoston toimivaltuuksia koskevat asetukset ovat voimassa 30.6. saakka. Terveydenhuollon henkilöstön työvelvollisuutta ei jatkettu, joten se päättyy 13.5.2020.

Päivitämme verkkosivujemme korona-osiota sitten, kun valtioneuvosto on antanut myös soveltamisasetuksen 93 ja 94 §:n väliaikaisista poikkeuksista.

Lisätietoa valtioneuvoston sivuilta.

 

 

Takaisin