Valiokuntahaku on käynnissä

Valiokuntahaku ensi kaudelle on käynnissä, ja uudet jäsenet aloittavat vuodenvaihteessa. Tule mukaan vaikuttamaan!

Lääkäriliiton alueelliset valiokunnat ovat jäsenen ääni liittoon ja päinvastoin. Valiokunnat toimivat kaikilla erva-alueilla ja kokoontuvat Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Turussa sekä Tampereella. Kullakin alueella toimii edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta, jotka käsittelevät nimiensä mukaisia teemoja. Valiokunnat kokoontuvat kuudesti vuodessa.

Valiokunnat käsittelevät liiton hallituksen valtakunnallisia toimeksiantoja ja itse tärkeiksi katsomiaan alueellisia asioita. Kantaa otetaan itsenäisesti.

Jäsenelle valiokuntatyö on hyvä tapa vaikuttaa sekä valtakunnallisten että paikallisten asioiden valmisteluun. Liitolle valiokunnat tuovat tärkeää tietoa, jolloin vaikutusmahdollisuudet alueellisiin asioihin paranevat.

Valiokuntiin haetaan nyt uusia jäseniä seuraavalle kahdelle vuodelle. Voit ilmoittaa halukkuudestasi verkkolomakkeella 30. marraskuuta mennessä.

Valiokuntien tehtävät

Edunvalvontavaliokunta

- Toimii alueella eri sektoreiden (terveyskeskus, sairaala, yksityinen) yhteydenpitokanavana.

- Kerää tietoa alueellisista edunvalvonta-asioista (paikalliset sopimukset ja järjestelyvaraerien käyttö, päivystyskorvaukset ja -frekvenssit).

- Tiedottaa alueellisista edunvalvonta-asioista valtakunnantasolle ja päinvastoin.

- Valmistelee hallituksen ja edunvalvontajaoksen toimeksiantoja.

- Ottaa itsenäisesti kantaa alueensa edunvalvonta-asioihin.

Professiovaliokunta

- Toimii koulutusedunvalvonnan ja profession edistämisen kanssa toimivien lääkärien yhteydenpitokanavana.

- Kerää tietoa alueellisista koulutusasioista ja välittää tietoa valtakunnantasolle.

- Ottaa kantaa alueellisiin koulutusasioihin ja pitää yhteyttä yliopistoihin.

- Valmistelee asioita professiojaoksen toimeksiannosta.

- Edistää professionalismia ja kollegiaalisuutta.

Terveyspoliittinen valiokunta

- Toimii alueen terveyspoliittisten ja -hallinnollisten toimijoiden yhteydenpitokanavana.

- Kerää tietoa alueellisista terveyshallinnollisista rakenteista ja muutoksista ja tiedottaa niistä valtakunnantasolle.

- Pyrkii vaikuttamaan hallintorakenteiden muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa.

- Pyrkii vaikuttamaan alueellisiin päättäjiin yhdessä piiriylilääkärin kanssa.

- Tiedottaa liiton terveyspoliittisista näkemyksistä alueen lääkäreille ja paikallismedialle.

- Valmistelee terveyspoliittisia ja -hallinnollisia asioita jaoksen toimeksiannosta.

Alueellisten valiokuntien työtä koordinoivat piiriylilääkärit. Asioiden valmistelusta vastaavat Lääkäriliiton hallitus ja sen jaokset. Hallituksen jaokset hyödyntävät päätösvalmistelussaan valiokuntien työtä.

Lisätietoja piiriylilääkäreiltä: Jari Forsström, Turku 040 455 3187, Juho Kivistö, Tampere 040 530 4445, Jan Lindgren, Helsinki 050 582 9589, Kimmo Tarvainen, Kuopio 040 455 3185 ja Annu Tertsunen, Oulu 040 526 2505 tai etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi.

Takaisin