Valiokunnat siirtyvät erva-alueille

Lääkäriliitto uudistaa valiokuntalaitoksensa. Jatkossa valiokunnat kokoontuvat Helsingin lisäksi Oulussa, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. Valiokuntia perustetaan kolme kullekin erva-alueelle: edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta.

Jalkauttamalla valiokunnat Lääkäriliitto pystyy vaikuttamaan paremmin alueellisiin asioihin, ja jäsenet pääsevät valiokuntien kautta vaikuttamaan enemmän valtakunnan tason asioiden valmisteluun. Valiokunnat keräävät tietoa alueensa asioista, ja tiedonkulku aluetason asioista liittoon paranee. Valtakunnan tasolle Lääkäriliitolle jää hallituksen lisäksi hallituksen jaokset, jotka vastaavat valiokuntien valmistelutyöstä keskustasolla. Valiokuntien puheenjohtajat ovat jäseninä jaoksissa. Valiokuntatoimintaa koordinoimaan ja Lääkäriliiton työtä alueella tekemään palkataan lisäksi erva-alueille osa-aikaiset piiriylilääkärit.

Valiokuntiin haetaan nyt jäseniä. Osallistujia toivotaan lääkärin uran eri vaiheista. Etenkin alueellinen edustus halutaan kattavaksi valiokunnissa, eli keskussairaaloiden, pienten terveyskeskusten ja yksityissektorin lääkäreiden äänet halutaan paremmin kuuluviin yliopistosairaalan ja isojen kaupunkien terveyskeskusten lääkäreiden mielipiteiden lisäksi. Lääkäriliiton hallitus valitsee valiokuntien jäsenet alkuvuodesta 2011, ja toiminta alkaa alkukeväästä. Valiokuntien on tarkoitus kokoontua 6 kertaa vuodessa.

Professiovaliokunnan tehtäviä on vaikuttaa perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen toteutumiseen alueella sekä edistää kollegiaalisuutta. Edunvalvontavaliokunta seuraa ja pyrkii vaikuttamaan lääkärien työolosuhteisiin ja palkkaukseen liittyviin asioihin niin kunnallisella, yksityissektorilla kuin yliopiston ja valtionkin puolella. Terveyspoliittisessa valiokunnassa pyritään vaikuttamaan mm. terveyshallinnollisiin rakenteisiin ja niiden muutoksiin alueella, ja otetaan kantaa terveydenhuollon järkevään toteuttamiseen.

Valiokuntatoiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua Lääkäriliiton hallintojohtaja Jaana Heinoselle, jaana.heinonen@fimnet.fi viimeistään 14.1.2011.

Lisätietoja: Lääkäriliiton puheenjohtaja Timo Kaukonen, timo.kaukonen@fimnet.fi ja Lääkäriliiton projektityöntekijä Annu Tertsunen, annu.tertsunen@fimnet.fi.

Takaisin