Uusi potilasvakuutuslaki voimaan 1.1.2021

Uudella potilasvakuutuslailla korvataan aiempi potilasvahinkolaki. Uusi laki on entistä selkeämpi.

Potilasvakuutuslainsäädännön rakenne uudistuu kokonaisuudessaan ja uusi laki poistaa eräitä lainsäädännön puutteita. Uusi laki on selkeämpi ja se parantaa jossain määrin vakuutuksenottajien ja vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia.

Potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen tai toimeenpanoon ei tule merkittäviä muutoksia.

Lääkäriliiton tavoite oli saada potilasvakuutuslakiin nimenomainen säännös siitä, että potilasvakuutus kattaa myös ammattihenkilölain 15 § 3 momentin mukaisen kiireellisen avun antamisen. Tavoite saavutettiin uudessa laissa.

Lue lisää Lääkäriliiton verkkosivujen Vakuutustieto jäsenille -osiosta (vaatii Fimnet-kirjautumisen) 

Takaisin