Uusi Liikuntalääke-verkkotyökalu palvelee lääkäreitä

Lääkäreille laadittu Liikuntalääke-verkkotyökalu esittelee yli 30 diagnoosia, joiden hoidossa liikunnalla on tutkitusti merkittävä rooli. Helppokäyttöinen työkalu on suunniteltu käytettäväksi erityisesti tiukasti aikataulutetussa vastaanottotilanteessa. Työkalu kannustaa lääkäreitä suosittelemaan liikuntaa hoitomuotona.

Liikuntalääke-työkalun tavoitteena on lisätä liikunnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Sivusto on laadittu lääkäreille helpottamaan liikunnan suosittelemista potilaille vastaanottotilanteessa. Ohjeet perustuvat kattavaan, luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen näyttöön liikunnan yhteyksistä ja vaikutuksista.

Sivuston on laatinut ja sitä päivittää emeritusprofessori, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Ilkka Vuori.

-Työkalussa on pyritty antamaan kaikki tarpeelliset tiedot liikunnan suosittelemiseen lääketieteellisesti pätevin perustein. Työkalu perustuu mittavaan tutkimustietoon, mutta yksityiskohtien esittämisessä on tingitty nopeuden ja käytettävyyden vuoksi. Liikuntaohjeet vastaavat uusimpia kansainvälisiä ja kotimaisia suosituksia.

Jokaista diagnoosia käsitellään sivustolla viidestä näkökulmasta: Liikunnan yhteydet diagnoosiin, Liikunnan aiheellisuus ja rajoitukset, Liikuntaohjelman perusteet, Liikuntaohje ja Täsmäohjeita. Liikkuminen eri osioiden välillä on helppoa.

– Lääkärit työskentelevät nykyisin poikkeuksetta päätelaitteiden äärellä, joten uskon, että verkossa oleva työkalu on nopein ja käyttäjäystävällisin julkaisumuoto. Sitä on lisäksi helppo päivittää, Vuori toteaa. Käytännönläheiset toteuttamisohjeet on laatinut ja niiden asiasisällöstä vastaa Trainer4You. Sivuston laatimista on tukenut Polar Electro Oy yhteiskuntavastuullisena toimintanaan.

Liikuntalääke-verkkotyökalu on osoitteessa www.fimnet.fi/cl/liikuntalaake/. Sivusto avautuu FiMnet-tunnuksilla.

Takaisin