Uusi Lääkärisopimus toi yleisen linjan mukaisen palkkaratkaisun

Uuden Lääkärisopimuksen palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on pituudeltaan 23 kk ja on voimassa 1.4.2020 - 8.2.2022.

Työaikalaista johtuvat muutokset on sisällytetty työaikalukuun, johon on tehty myös muita merkittäviä muutoksia. Lääkärien säännöllinen työaika on jatkossakin 38 t 15 min. Sopimuksen määräykset astuvat voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Palkat nousevat sopimuskauden aikana keskimäärin noin kolme prosenttia. Palkkaratkaisu sisältää kaksi yleiskorotusta, paikallisen järjestelyerän (0,3 %) ja keskitetysti jaettavan erän (0,5 %). 

  • Yleiskorotus 1.8.2020: 1,24 % terveyskeskusten lääkäreille, 1,25 % sairaaloiden lääkäreille.
  • Yleiskorotus 1.4.2021: 1,0 % terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäreille.

    Terveyskeskuslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita, samoin kuin paikallisesti sovittuja suoriteperusteisia palkkioita, korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti. Lisäksi toimenpidepalkkioihin tehdään tasokorotus päivystys- ja ilta-ajalta (klo 18 jälkeen) takautuvasti 1.4.2020 lukien.
  • Keskitetty erä 1.4.2021: 0,5 %. Keskitettyä erää on tarkoitus käyttää lääkärien palkkausjärjestelmän kehittämiseen ottaen erityisesti huomioon hoidon jatkuvuuden tukeminen perusterveydenhuollossa sekä erikoislääkärien urakehityksen mukainen palkitseminen. Erityistä huomioita kiinnitetään myös lääkärien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tuloksellisuuden kehittämiseen. Erän kohdentamisesta neuvotellaan 28.2.2021 mennessä.
  • Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021: 0,3 % terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Paikallisella järjestelyerällä on tarkoitus tukea ensisijaisesti palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamista. Lisäksi erää voidaan käyttää paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja tuloksellisuuden edistämiseen.

    Ratkaisu ei pidä sisällään erillistä koronalisää yhdellekään kuntasektorin ammattiryhmälle.

Uusi Lääkärisopimus pähkinänkuoressa (pdf)

Sopimuksen sisällöstä laaditaan KT Kuntatyönantajan kanssa yleiskirje, jossa on kerrottu muutoksista yksityiskohtaisemmin ja avattu määräyksien sisältöjä esimerkein. Lääkärisopimus ja yleiskirje tulevat liiton verkkosivuille myöhemmin kesäkuun alkupuolella.

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehtoja.

Lue lisää: www.laakariliitto.fi/laakarisopimus

Takaisin