Uusi jäsenluokka: eläkeläisjäsen

Eläkkeellä olevalla tai eläkkeelle siirtyvällä Lääkäriliiton ­jäsenellä on valittavanaan kaksi mahdollista jäsenluokkaa: varsinainen jäsen tai eläkeläisjäsen.

Lääkäri voi pysyä varsinaisena jäsenenä ja saada eläkeläiselle myönnettävän 50 %:n jäsenmaksualennuksen. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissään kaikki Lääkäriliiton jäsenedut ja -palvelut. Hänellä on myös äänioikeus ja vaalikelpoisuus liiton valtuuskunnan vaalissa.

Vuoden 2020 alusta lähtien uutena vaihtoehtona on ollut mahdollisuus siirtyä eläkeläisjäsenluokkaan. Jäsenmaksu tässä tapauksessa on 25 % täydestä jäsenmaksusta. Eläkeläisjäsenluokan valitsevalla jäsenellä on käytössään muut liiton jäsenedut ja -palvelut, mutta ei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta valtuuskunnan vaalissa. Kun haet eläkeläisjäsenluokkaan siirtoa vuoden 2020 aikana, se astuu voimaan vuoden 2021 alusta.

Ikäperusteisen maksuvapautuksen piirissä olevat - eli vuoden 2019 aikana tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet jäsenet - säilyttävät maksuvapautensa ja nykyiset jäsenoikeutensa. Vuonna 2020 tai sen jälkeen eläkkeelle siirtyvät jäsenet ovat oikeutettuja jäsenmaksuvapautukseen 85 vuotta täytettyään.

Lisätietoa 

Takaisin