Uusi asetus lieventää lääkärinpalkkioiden ilmoittamista

Yksityislääkärit voivat jatkossa itse päättää, pitävätkö vastaanottopalkkionsa potilaan nähtävillä vastaanotolla. Uusi asetus hintojen ilmoittamisesta astui voimaan 18.7.2013. 

Taustalla on EU-direktiivi ja sen pohjalta säädetty uusi asetus, joka ei enää velvoita yksityislääkäriä pitämään hintatietoja välttämättä näkyvillä vastaanotollaan.

Edelleenkin sovelletaan myös kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä, joiden perusteella markkinoinnissa on annettava tuotteesta tai palvelusta olennaiset tiedot. Markkinaoikeus ja korkein oikeus ovat tehneet ratkaisuja, joissa hinta on katsottu juuri tällaiseksi olennaiseksi tiedoksi. Lääkäriliitto suosittelee, että hintatiedot ovat edelleen potilaalle vaivattomasti saatavilla.

Lisätietoja:

Takaisin