Uuden Lääkärisopimuksen päivystyskertoimet koottu taulukkoon

Uusi Lääkärisopimus selkeyttää päivystyskorvauksia. Uudet päivystysmääräykset tulevat voimaan vuoden 2015 alusta.

Uudessa Lääkärisopimuksessa päivystyksestä maksetaan kertoimella korotettua tuntipalkkaa tai annetaan vapaa-aikaa vastaavien kertoimien mukaan. Kertoimet ovat vain osa päivystyksen kokonaisuudistusta, mutta taulukon kertoimista on jo kertynyt liittoon kyselyitä.

Uudet päivystysmääräykset ja sopimukseen kuuluvat 0,3 % yleiskorotukset tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntatyönantajat KT:n kanssa valmistellaan parhaillaan yleiskirjettä, jossa selostetaan muutoksia tarkemmin. Yleiskirje valmistuu marras–joulukuun vaihteessa.

Lue lisää uudesta Lääkärisopimuksesta myös täältä. Raija Niemelän pääkirjoitus Päivystäjän korvaukset osaksi Lääkärisopimusta ja Tuula Rajaniemen Edunvalvoja-kolumni Virkaehtosopimuksen satoa julkaistiin Lääkärilehdessä 44/2013.

Lääkärisopimuksesta kerrotaan myös tarkemmin Lääkärilehdessä 46/2013.

Takaisin