Ulkomailla koulutettujen lääkärien tilaisuus Lääkäritalossa 30. marraskuuta

Lääkäriliitto järjestää 30.11.2015 tiedotus- ja kuulemistilaisuuden ulkomailla koulutetuille lääkäreille. Tilaisuudessa keskustellaan ulkomailla koulutettujen lääkärien koulutuksen ja testauksen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. 

Ulkomailla koulutettujen lääkärien koulutus- ja testauskäytännöt ovat muuttumassa. Käynnissä on useita koulutuksen ja testauksen uudistamiseen liittyviä hankkeita. Tavoitteena on, että ulkomailta muuttavat lääkärit saisivat tarvitsemansa täydennyskoulutuksen mahdollisimman tehokkaasti, läpäisisivät vaaditut testit ja pääsisivät työelämään nopeasti.

Tilaisuudessa eri hankkeiden edustajat kertovat, millaisia näkymät ovat tällä hetkellä. Kuulijat voivat kommentoida suunnitelmia ja antaa palautetta, joka pyritään ottamaan huomioon kehittämistyössä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki EU:n alueelta ja sen ulkopuolelta tulevat työssä olevat tai työtä hakevat ulkomailla koulutetut lääkärit. Tilaisuus järjestetään Lääkäritalossa (Mäkelänkatu 2, Helsinki) 30.11.2015 klo 13–15.30. Tilaisuuden pääkieli on suomi, tarvittaessa käytetään myös englantia.

Ilmoittaudu 25.11. mennessä osoitteeseen maija.tervola@staff.uta.fi. Samasta osoitteesta voit myös kysyä lisätietoa tapahtumasta. Tervetuloa!

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Takaisin