Työttömyysturvan muutokset 2017

Ansiopäivärahan kestoa lyhennetään, omavastuuaikaa pidennetään ja korotusosia lyhennetään. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lisäksi eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yritystoiminnan ajalta, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta enää kulukorvausta ja työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu.

Lakimuutoksen myötä:

  • Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään.
  • Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan

Lisätietoja Lääkärien työttömyyskassan sivuilla.

Työttömyyskassa maksaa 1.1.2017 lukien liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta tulee hakea ennen työn alkamista. Sitä ei voi hakea enää työn alettua. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

  • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen välittömästi ennen työn alkamista
  • edestakainen työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työsi kestää vähintään kaksi kuukautta
  • avustushakemus on saapunut työttömyyskassaan ennen työn alkamista

Lisätietoja Lääkärien työttömyyskassan sivuilla.

 

Takaisin