s

Työrauha yliopistolla yhä vaarassa

JUKO:n hallitus käsitteli torstaina neuvottelutilannetta yliopistoissa ja valtiolla lähes viikon tauon jälkeen. Molemmat työnantajasektorit ovat yhä edelleen sopimuksettomassa tilassa eikä työrauhavelvoite ole voimassa. Neuvottelut koskevat myös niitä satoja lääkäreitä, jotka ovat yliopistojen ja valtion palveluksessa.

Palkansaajajärjestöt suunnittelevat ensimmäisiä painostustoimia maaliskuulle, elleivät neuvottelut sitä ennen etene. Jo ensi viikon alkupuolella tehdään asian suhteen päätöksiä. Toimenpiteet suunnitellaan ja tarvittaessa toteutetaan järjestöjen yhteisin menettelytavoin.

Yliopistojen henkilöstön vuodenvaihteessa toteutettu siirtyminen entisin ehdoin valtiolta uuteen yliopistomaailmaan ei ole toteutunut asianmukaisesti. Yliopistotyönantaja haluaa käyttää muutostilannetta hyväkseen heikentääkseen joiltakin osin palvelussuhteen ehtoja.

Yhteinen ongelma valtiolla ja yliopistoissa on palkkojen korotustaso. Valtiovarainministeriön ensimmäinen ehdotus olisi käytännössä laskenut valtion henkilöstön palkkoja, eikä asiassa olla edetty. Yliopistoneuvotteluissa ei olla edes näin pitkällä, vaan siellä odoteltaneen valtion sopimuspöydässä tapahtuvaa palkankorotusratkaisua.

Takaisin