Työntekijän työvelvollisuutta koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus eduskunnalle

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 25. maaliskuuta asetuksen, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko maassa.

Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.

Työvelvollisen aseman ja oikeuksien suojaamiseksi sovellettaviksi tulevat myös valmiuslain 14 luvun säännökset. Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.

TE-toimistot toimivat työvelvoitteen toimeenpanossa toimivaltaisina viranomaisina. 

Asetus tulee voimaan 26.3.2020, ja se on voimassa 13.4.2020 asti.

Tietoa valmiuslain vaikutuksista www.laakariliitto.fi/korona

Päivitämme korona-osiotamme jatkuvasti. Lisätietoa työntekijän työvelvollisuutta koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksesta on tulossa.

Valtioneuvoston artikkeli 25.3.2020

 

 

Takaisin