Työmarkkinatutkimus käynnistyy

Lääkäriliiton Työmarkkinatutkimus käynnistyy joulukuun alussa. Kutsu tutkimukseen tulee sähköpostitse. Vastaathan, kun saat kutsun!

Tutkimuksen avulla kerätään tietoa lääkärien palkkatasosta, työhönsijoittumisesta ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi selvitetään päivitykseen osallistumista ja päivystysjärjestelyihin liittyviä kipukohtia.

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena. Kohteena ovat Suomessa asuvat, alle 70-vuotiaat lääkärit.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin tavoin liiton edunvalvonnassa. Ajantasaista tietoa tarvitaan, sillä lääkärien työjärjestelyt ovat jatkuvassa muutoksessa. On siis tärkeää, että vastaat kyselyyn!

Takaisin