Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on käynnistynyt uudelleen

Jos olet saanut kutsun sähköpostiisi, sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tulla mukaan vaikuttamaan lääkehoidon työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämiseen!

Tutkimus kartoittaa mm. kuinka paljon potilaat esittävät toiveita ja vaatimuksia lääkkeiden suhteen, missä määrin lääkkeiden uusimista tehdään potilasta kohtaamatta ja mitä tekijöitä tällöin huomioidaan, ja mikä on Kannan reseptikeskuksen tai digitaalisten päätöksentukien rooli. Tuloksia hyödynnetään lääkkeiden määräämiseen liittyvien työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen on kutsuttu mukaan noin joka toinen kliinisillä aloilla työskentelevistä lääkäreistä.

Viime keväänä tutkimus päädyttiin sulkemaan pian aloituksen jälkeen, koska koko terveydenhuolto päätyi kaikille uuden haastavan tilanteen eteen koronaviruksen myötä. Kiitos teille, jotka ennätitte tuolloin vastata. Kyselyä on muokattu kommenttienne perusteella. Toivomme, että vastaatte myös tähän uuteen kyselyyn.

Tutkimus on Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyöhanke, jota Kela rahoittaa.

 

 

Takaisin