Tutkimus: Lääkäreiden tyytyväisyys ammatinvalintaan ja työhön on pysynyt korkeana

Lääkäri 2018 -tutkimuksen raportti on julkaistu tänään valtioneuvoston julkaisusarjassa. Tutkimuksessa on selvitetty vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen.

Lääkäreiden koulutukseen hakeutumisen motiivit eivät ole muuttuneet viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Myöskään yleisessä tyytyväisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Valtaenemmistö vuosina 2007–2016 valmistuneista lääkäreistä oli ammatinvalintaansa tyytyväisiä.

Tämä selviää Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, jossa on selvitetty vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen.

Tutkimus on jatkoa viiden vuoden välein toistetulle poikkileikkaustutkimusten sarjalle, jonka toteuttamista sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut jo 30 vuotta. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti perus- ja erikoistumiskoulutuksiin niissä tehtyjen ja käynnissä olevien uudistusten vuoksi.

Tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin ovat osallistuneet tutkijat kaikista Suomen viidestä lääketieteellisestä tiedekunnasta yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa.

Tieteellisiä artikkeleita tutkimustuloksista julkaistaan myöhemmin Suomen Lääkärilehdessä.

STM:n tiedote

Lääkäri 2018 -tutkimusraportti

Takaisin