TTT-lehden tunnustus Kari-Pekka Martimolle

Tunnustus julkistettiin Tampereella EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja Nordic Welding Expo 2014 -messujen avajaisissa 5. marraskuuta.

 

Lääkäriliiton varapuheenjohtaja ja Työterveyslaitoksen teemajohtajana työskentelevä Kari-Pekka Martimo on purkanut arkikielelle sitä, mitä asetukseenkin kirjattu työterveysyhteistyö tarkoittaa: Tietääkö työterveyshuolto, mitkä ovat sen asiakasyrityksen tavoitteet? Mitkä ovat työntekijöiden tehtävät noiden tavoitteiden saavuttamisessa? Entä mitkä terveyteen, työkykyyn, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät riskit voivat vaarantaa yrityksen toiminnan?

– Työterveyshuollon asiantuntemuksella on käyttöä työpaikan riskien hallinnassa, sanoo Martimo.Hän on toiminut uransa varrella työterveyslääkärinä sekä työterveyshuollon tutkijana ja kehittäjänä.

TTT-lehti (Työ Terveys Turvallisuus) jakaa Hyvän työelämän puolestapuhuja-tunnustuksen vuosittain henkilölle tai toiminnalle, joka konkreettisesti edistää työpaikkojen työhyvinvointia ja ymmärtää myös viestinnän tärkeyden sanomansa välittämisessä. Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke (2013), työterveyshuollon professori, teemajohtaja Kari Reijula (2012), professori Nina Nevala, dosentti Rauno Pääkkönen, tutkimusprofessori, teemajohtaja Kiti Müller ja professori Marja-Liisa Manka (2011), diplomi-insinööri Eero Korhonen (2010), tutkimusprofessori Jari Hakanen (2009) ja psykologi Sirkku Kivistö (2008).

Kari-Pekka Martimon yhteystiedot: kari-pekka.martimo[at]ttl.fi, puh. 050 566 5797.

 

Takaisin