Toimintakertomus aluehallintovirastolle

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien viime vuoden toimintakertomusten keräämiseen liittyvä käytäntö muuttuu. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus aluehallintovirastolle.

Toimintakertomuksessa ilmoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. (Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta 2005/689, 10§).

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten terveydenhuollon ammatinharjoittajien toimintavuotta 2010 koskevat toimintakertomukset kerätään poikkeuksellisesti syksyllä 2011. Aiemmin nämä tiedot on kerätty helmikuun loppuun mennessä.

Parhaillaan perusteilla oleva valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon ja valvonnan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä (Valveri) tekee mahdolliseksi sen, että toimintakertomukset voi ensi syksystä alkaen toimittaa sähköisen palvelusivun kautta. Uudistus helpottaa toimintakertomusten täyttämistä ja lähettämistä.

Aluehallintovirastot ja Valvira tiedottavat yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille ja itsenäisille terveydenhuollon ammatinharjoittajille internetsivuillaan 28.2.2011 mennessä siitä, miten toimintakertomustiedot kerätään uuteen Valveri-järjestelmään. Aluehallintovirastot ja Valvira antavat tällöin myös tarkat ohjeet ja määräajat toimintakertomustietojen toimittamiselle.

Takaisin