Toimintakertomus 2010 on ilmestynyt

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessaan 13.5.2011 Lääkäriliiton vuoden 2010 toimintakertomuksen.

Kunnallisesta virkaehtosopimuksesta neuvoteltiin vuoden alkajaisiksi tammikuussa ja kevään kuluessa taustoitettiin useita terveydenhuollon lainsäädäntöasioita. Vuoden kuluessa liitossa valmisteltiin 50 lausuntoa erilaisista lakialoitteista ja muista uudistuksista.

Liitto osallistui aktiivisesti perusterveydenhuollon kehittämiseen. Sen panos terveyshyötymallin rakentamisessa osana Toimiva terveyskeskus -hanketta oli merkittävä. Aselain uudistuksen yhteydessä liiton näkemykset ymmärrettiin virkamiesvalmistelussa, mutta ei enää eduskunnan päättäessä lain sisällöstä. Eduskunnan suhtautuminen potilastietojen luottamuksellisuuteen ja lääkärien autonomiaan on huolestuttava koko professiota ajatellen.

Lääkäriliiton 100-vuotisjuhlapäivänä vierailtiin sankarihaudoilla, jossa kunnioitettiin liiton ja Suomen itsenäisyyden kannalta merkittävien henkilöiden muistoa. Lääkäritalon itäpäädyssä paljastettiin arkkiatri Arvo Ylpön muistomerkki, kuvanveistäjä Jukka Tuomisen suunnittelema Hopeinen puu. Valtuuskunnan juhlakokoukessa palkittiin liiton ansioituneita jäseniä. Iltajuhla pidettiin Finlandia-talossa. Juhlavuoden kunniaksi kerättiin varoja konserttikiertueella suomalaisten lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Lääkäriliiton uusi strategia ja organisaatiouudistus toteutettiin. Liiton missiona on toimia potilaan parhaaksi lääkärin taidoin. Liitto haluaa olla mukana kaikkialla, missä tuotetaan terveyshyötyä ja toimia yhteistyössä kaikkien samaan tavoitteeseen pyrkivien tahojen kanssa. Se haluaa olla Suomen arvostetuin ja voimakkain ammattiliitto sekä antaa asiantuntemuksensa yhteiskunnan käyttöön. Visiona on olla yhtenäisen ammattikunnan asiantuntija- ja ammattijärjestö, joka tuottaa hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen. Liiton edunvalvonta käsitetään laajemmaksi kuin pelkäksi palkka- ja työsuhde-edunvalvonnaksi. Se merkitsee myös liiton kumppanuustyön kehittämistä.

Organisaation uudistaminen edellytti yhteistoimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja. Lokakuun alussa valtuuskunta hyväksyi pitkän keskustelun päätteeksi liitolle uuden toimintamallin. Sen pohjalta rakennettiin syksyn aikana uusi organisaatio sekä toimistoa että luottamushenkilötoimintaa varten.

Toimintakertomus on luettavissa liiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.laakariliitto.fi/uutiset/toimintakertomukset.html tai sen voi tilata osoitteesta tilaukset@fimnet.fi tai puhelimella (09) 3930 730.

Takaisin