Töihin Länsi-Pohjaan kesäksi?

Oletko aloittamassa työt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella? Otathan yhteyttä Lääkäriliittoon ennen palvelusuhteen ehdoista sopimista.

Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon valtuustot sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus ovat hyväksyneet terveyspalveluiden ulkoistuksen. Palvelut ulkoistetaan Mehiläisen sekä kunnan ja kuntayhtymän omistamalle Länsi-Pohjan Yhteisyritys Oy:lle, jonka on määrä alkaa tuottamaan terveyspalveluita 1.6.2018 lukien.

Ulkoistuksen yhteydessä tapahtuu liikkeenluovutus, jossa työntekijät siirtyvät uudelle työnantajalle ns. vanhoina työntekijöinä. Samalla virkasuhteista tulee työsopimussuhteita. Länsi-Pohjassa työskentelevien työntekijöiden palvelusuhteen ehdot ovat tähän saakka määräytyneet Lääkärisopimuksen ja Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, jotka ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Palvelussuhteen ehdot pysyvät vanhojen työntekijöiden osalta siten samoina ainakin sopimuskauden päättymiseen 31.3.2020 saakka. Vanhoina työntekijöinä pidetään työntekijöitä, jotka ovat aloittaneet työskentelyn ennen 1.6.2018.

Länsi-Pohjan yhteisyrityksen kanssa solmittaviin uusiin (1.6.2018 ja sen jälkeen alkaviin) palvelusuhteisiin ei enää noudateta automaattisesti Lääkärisopimuksen ja kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen ehtoja, vaan ehdot sovitaan erikseen joko työsopimuksella tai työehtosopimuksella. Siinäkin tapauksessa, että palvelusuhteen ehdot jatkossa määräytyisivät Lääkärisopimuksen ehtojen kaltaisesti, voi työsuhteisen lääkärien asema erota virkasuhteisista esimerkiksi päivystysvelvollisuuden osalta. Lakiin perustuva päivystysvelvollisuus velvoittaa vain viranhaltijoita.

Lääkäriliitto käy parhaillaan keskusteluja Mehiläisen kanssa palvelussuhteen ehdoista ja mahdollisesta sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työsuhteen keskeisiä ehtoja ovat mm. sairausloma-ajan palkka, perhevapaat, päivystysvelvollisuus, vuosilomat ja lomarahavapaat. Mikäli siis olet aloittamassa työskentelyn Länsi-Pohjassa tänä kesänä, pyydämme ennen palvelusuhteen ehtojen hyväksymistä olemaan yhteydessä Lääkäriliittoon: lakimiehet@laakariliitto.fi ja p. 09 3930 900.

 

Takaisin