Tietojärjestelmiin liittyvä kuormitus on kasvanut

Tietojärjestelmiin liittyvä kuormitus on lisääntynyt erityisesti perusterveydenhuollossa. Terveydenhuollon organisaatioiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota lääkärien kokonaiskuormitukseen, ilmenee tuoreesta tutkimusartikkelista.

BMC Medical Informatics and Decision Making on julkaissut tutkimusartikkelin “Finnish physicians stress related to information systems keeps increasing: a longitudinal three-wave survey study”.

Artikkeli käsittelee lääkärien tietojärjestelmiin liittyvää kuormitusta ja siinä tapahtunutta muutosta. Artikkeli perustuu Lääkärien työolot ja terveys -tutkimuksiin vuosilta 2006, 2010 ja 2015. Tutkimuksen toteuttajina ovat olleet Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

– Tietojärjestelmien toimimattomuuteen ja jatkuviin muutoksiin liittyvä kuormitus on kasvanut tarkasteluperiodilla. Kehityssuunta on huolestuttava ja se pitää saada taittumaan tulevaisuudessa. Tietojärjestelmät pitää saada tukemaan paremmin lääkärin työtä, sanoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Tutkimuksen mukaan tietojärjestelmiin liittyvä kuormitus on suurinta niillä lääkäreillä, joilla on työssään muitakin kuormittavia tekijöitä, esimerkiksi kiirettä tai paljon päivystystä.

Työjärjestelyissä tulisi huomioida muun muassa se, että uusien tietojärjestelmien tai ominaisuuksien käyttöönotto saattaa myös lisätä työtehtäviä, ja sitä kautta työhön liittyvää stressiä. Lääkäreille tulisikin varata riittävästi aikaa perehtyä jatkuvasti muuttuviin tietojärjestelmiin ja niiden uusiin toiminnallisuuksiin.

Tutkimuksen rahoittajina olivat Työsuojelurahasto ja Suomen akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lue artikkeli

 

Takaisin