Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -raportti avattu

Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimustuloksia esittelevä tietokantaraportti on nyt avattu.

 

Lääkäriliitto on ollut mukana toteuttamassa tutkimusta lääkärin kokemuksista potilastietojärjestelmistä. Tutkimus on toteutettu kolme kertaa, vuosina 2010, 2014 ja 2017. THL on nyt koonnut kerätyn tutkimusaineiston avoimessa verkossa olevaan tietokantaraporttiin. Tietokantaraportissa voit tarkastella tutkimustuloksia esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin ja työnantajasektoreittain. Raportissa voi myös vertailla ajallista kehitystä tai eri potilastietojärjestelmien käyttäjien kokemuksia.

Lääkäriliitto on toteuttanut tutkimuksen lääkärin kokemuksista potilastietojärjestelmistä yhdessä THL:n, Oulun yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa.

Linkki tietokantaraporttiin

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä – tutkimustuloksia liiton verkkosivuilla

 

 

Takaisin