Terveydenhuollon tietotekniikasta liiton uusi erityispätevyysohjelma

Terveydenhuollon tietotekniikka on Lääkäriliiton uusi erityispätevyysohjelma. Liiton hallitus päätti uudesta erityispätevyysohjelmasta Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seuran esityksestä.

Telelääketiede ja eHealth -ratkaisut ovat kasvava osa terveydenhuollon toimintaa ja prosesseja. Lääkärien panos tietojärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa on ratkaiseva. Erityispätevyyden tavoitteena on lisätä lääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveysteknologian kehittämiseen. Tietojärjestelmät vaativat erityistä osaamista, jota erityispätevyys on yksi keino osoittaa.

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden käytännön vastuutahona toimii Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seura http://www.telemedicine.fi/fi/

Suomen Lääkäriliiton valvomaan ja koordinoimaan erityispätevyysjärjestelmään kuuluu 31 ohjelmaa. Erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993. Järjestelmän tarkoituksena on tukea jäsenistön täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Erityispätevyyttä voidaan pitää lisäansiona.

Lisätietoja terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyydestä

Takaisin