Tervetuloa sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton valmistelukokoukseen

Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden sähköisen lääkemääräyksen (eResepti) käyttöönotto lähestyy. Tule kuulemaan käyttöönotosta THL:n valmistelukokoukseen, joka on tiistaina 15.10.2013 klo 12:30–15:30 Paasitornin kokoustila Karl Lindahl, 1½ krs., os. Paasivuorenkatu 5 a, 00530 Helsinki .

Kokouksessa käydään läpi Kansallisen terveysarkiston eResepti-palveluun liittymisen valmistautumisesta. Käytännön toimenpiteitä käyvät läpi THL:n, Kelan, VRK:n, eRespa-hankkeen edustajat.

Sähköiset lääkemääräykset otetaan käyttöön myös yksityisessä terveydenhuollossa

Laki (61/2007) velvoittaa myös yksityisen terveydenhuollon yksiköt ja palveluntuottajat tuottamaan kansalaisille lääkemääräykset sähköisesti 1.4.2014 alkaen.  Sen valmistelut on syytä aloittaa jo nyt.

Käyttöönottoa ohjaa ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) OPER-yksikkö. Liittymisen valmistelussa yhteistyökumppanina toimii Kela, joka vastaa Reseptikeskuksen toiminnasta ja Reseptikeskukseen liittymisestä. VRK toimittaa varmennepalvelut niin yksityiselle organisaatiolle kuin terveydenhuollon ammattilaiselle sekä muille toimijoille. eRespa-hanke tukee yksityisen terveydenhuollon toimijoiden käyttöönottoja ja potilastietojärjestelmätoimittaja vastaa auditoidun järjestelmän toimittamisesta asiakasorganisaatiolle.

Ohjelmassa:

 12:30–13:00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu. Webcast-yhteys avataan klo 13

13:00–13:40 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon valmistautuminen: mitä organisaation sisäisen auditoinnin kriteerien tehtävät tarkoittavat, projektipäällikkö Riitta Konttinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13:40–14:15 Varmennepalveluiden käyttöönotto (toimikortit, varmennepalvelut) tehtävät, jotka sisältyvät organisaation sisäisen auditoinnin kriteereihin 11, 21, 23,  Asiakkuuspäällikkö Ari Häkli, VRK

14:15–14:25 Tauko

14:25–14:50 Käyttöönoton tuki: eRespa-hanke, hankkeen edustaja

14:50–15:15 Liittyminen eResepti-palveluun: liittymishakemus ja käyttöönottokoe, valmistautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin: organisaation sisäisen auditoinnin kriteerit 9-10, 16, 17, erikoisasiantuntija Sini Palo, Kela

15:15–15:25 Keskustelua ja kommentointia

15:25–15:30 Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton. Paasitorniin mahtuu 96 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Paasitornista avataan ”webcasting” – yhteys, jonka avulla lähetystä voi internetin kautta seurata enimmillään 80 työasemaa.

Sitovat ilmoittautumiset 8. lokakuuta 2013 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää ennakkokysymyksiä.

Linkki 15.10.2013 kokouksen ilmoittautumiseen: http://www.webropolsurveys.com/S/3270F309208DEFCC.par

Kokousjärjestelyjä ja asialistaa koskevat tiedustelut: kantapalvelut@thl.fi

Takaisin