Tarkoituksenmukaisen lääkehoidon varmistaminen koronaepidemian aikana edellyttää yhteistyötä

Koronaepidemia on lisännyt joidenkin lääkkeiden kysyntää ja epidemian jatkuessa riski lääkkeiden saatavuushäiriöille voi kasvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Fimea ja Valvira muistuttavat lääkäreitä siitä, että lääkkeitä tulisi ensisijassa määrätä sairauden hoitoon potilaille, joille ne hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti on tarkoitettu.

Covid-19-potilaiden hoidossa käytetään lähtökohtaisesti oireita lievittäviä lääkkeitä, kuten kipulääkkeitä ja erilaisia virus- ja mikrobilääkkeitä. Varsinaisia Covid-taudin hoitoon kehitettyjä lääkkeitä ei ole markkinoilla, minkä vuoksi hoitoon on määrätty lääkkeitä, jotka hyväksytyn käyttöaiheen mukaan on tarkoitettu jonkin muun sairauden hoitoon. Epidemia on lisännyt joidenkin lääkkeiden kysyntää ja epidemian jatkuessa riski lääkkeiden saatavuushäiriöille voi kasvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Fimea ja Valvira muistuttavat lääkäreitä siitä, että lääkkeitä tulisi ensisijassa määrätä sairauden hoitoon potilaille, joille ne hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti on tarkoitettu. Lääkkeen määräämisen tulee olla lääketieteellisesti perusteltua ja välttämätöntä. Lisäksi muistutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden mahdollisuuksista turvata hoidon jatkuvuutta sekä apteekkien roolista hoidon tarkoituksenmukaisuuden ja tarvittavien reseptimerkintöjen oikeellisuuden varmistamisessa.

Apteekkiasiointia tulee välttää sairaana – lääkkeet mukaan terveydenhuollon yksiköstä

Vallitsevissa poikkeusoloissa henkilökontaktien määrää tulee vähentää. Poliklinikalla tai vastaanotolla käyneelle potilaalle voidaan lainsäädännön nojalla terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä luovuttaa vastikkeetta hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet, kunnes hänen voidaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella olettaa saavan ne apteekista. Sairaalasta tai terveyskeskuksesta kotiutettavalle potilaalle voidaan kotiuttamisen yhteydessä luovuttaa vastikkeetta lääkkeet hoidon keskeytymätöntä jatkamista varten. Kotiutettavalle covid-19-potilaalle toimitettavaa lääkemäärä arvioitaessa on syytä varmistaa lääkehoidon jatkuvuus niin, että kotiutettavan potilaan ei ole tarpeen itse asioida apteekissa kotiuttamista seuraavien kahden viikon aikana.

Apteekkiasiointiin on luotu etäasioinnin toimintamalleja ja tämän lisäksi asiakkaan puolesta asiointi on mahdollista. Paikalliset toimintamallit voivat vaihdella, mutta kenenkään ei ole välttämätöntä asioida apteekissa sairaana.   

Yleisvaarallisten tartuntataudin hoidossa potilaalle maksuttomat lääkkeet

Yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon käytettävät lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992). Potilaan kotikunta maksaa ne, ja reseptin voi kirjoittaa lääkäri, joka on kunnan järjestämän terveydenhoidon palveluksessa (julkinen- tai ostopalvelu). Lääkkeen määrääjä merkitsee sähköistä lääkemääräystä tehdessään, että kyseessä on tartuntataudin hoitoon määrätty lääkevalmiste.

Koronaviruksen aiheuttama tauti luokitellaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätään lääkkeitä, jotka on tarkoitettu muuhun kuin valmisteelle hyväksyttyyn käyttöaiheeseen (off-label), ne eivät ole asiakkaalle maksuttomia.

Takaisin