Taitoni.fi-verkkopalvelu lääkärin ammatillisen kehittymisen tueksi

Pro Medico on kehittänyt Taitoni.fi-verkkopalvelun, johon lääkäri kirjaa oppimistaan ja osaamistaan. Taitoni.fi sisältää sähköisen koulutuskalenterin ja ansioluettelon. Näin ammatillinen kehittyminen on yhdessä paikassa dokumentoitu koko työuran ajan.

Vuosien myötä käyttäjälle muodostuu Taitoni.fi-palveluun sähköinen ansioluettelo ja portfolio. Palvelusta voit tulostaa raportteja ja koosteita, jotka ovat hyviä välineitä kehityskeskustelussa, työnhaussa tai pätevöitymisen osoituksena.

Taitoni.fi-verkkosovellus avataan kaikille lääkäreille koekäyttöön 1.10 2013. Sitä esitellään jo tänään 24.9.2013 alkavassa Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa.

Taitoni.fi toimii Fimnet-tunnuksilla. Jos sinulla ei ole Fimnet-tunnuksia, ne voi saada pankkitunnistuksen kautta osoitteesta www.fimnet.fi. Taitoni.fi avautuu kaikille lääkäreille käytettäväksi ilmaiseksi kuuden kuukauden ajaksi, jonka jälkeen sen käyttö muuttuu maksulliseksi. Hinta on vielä avoin, mutta se tulee vastaamaan erikoislääkäriyhdistysten vuosimaksun tasoa.

Pro Medico on lääkärijärjestöjen, Finska Läkaresällskapet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto, yhdessä vuonna 2007 perustama yhdistys, jonka tehtävänä on tukea lääkärien ammatillista kehittymistä. Taitoni.fi:n toimintamalli tulee Kanadasta, jossa lääkärinoikeuksien uudistaminen on perustunut lääkärin omaan kirjaukseen ammatillisesta kehittymisestään vuodesta 2008 lähtien. Tiedot kirjataan siellä Taitoni.fi:n kaltaiseen Mainport-verkkopalveluun, josta ne tarkastetaan viiden vuoden välein. Vastaavanlaiseen toimintaan on paineita myös Suomessa. Näin on mm. siksi, että EU on hyväksynyt uuden terveydenhuollon ammatteja säätelevän direktiivin, jossa lääkäreiltä edellytetään jatkuvaa ammatillisen kehittymisen seurantaa.

Lisätietoja:

Pro Medicon toiminnanjohtaja Kristiina Patja, kristiina.patja@promedico.fi

Takaisin