Taitoni.fi maksulliseksi

Taitoni.fi käyttävät saavat jatkossa sivun avauksen yhteydessä ensimmäisellä kerralla valintanäkymän, josta voi kertoa jatkaako käyttäjänä vai lopettaako. Jatkossa uusilla käyttäjillä on kuukauden kokeiluaika, jonka jälkeen voi päättää jatkaako käyttöä. Opiskelijoille Taitoni.fi on ilmainen.

Taitoni.fi on Pro Medicon yhdessä lääkärien kanssa kehittämä ja ylläpitämä palvelu, jossa yhdistyy Lääkäriliiton ja Duodecimin sähköisiä palveluja. Sitä hallinnoivat lääkärijärjestöt yhdessä. Taitoni.fi on lääkärijärjestöjen yhteistoimintaa ja ne ovat rahoittaneet kehitystyön. Jatkossa vuosimaksu kattaa kuluja, joita syntyy palvelun edelleen kehittämisestä ja ylläpidosta.

Taitoni -hanke ei ole ollut ilmainen. Tuloksena on maailmanlaajuudessa ykkösluokan tuote. EU on koko ajan kiristänyt valvontaa. Suomessa on jo nostettu keskusteluun eläkeikäisten lääkäreiden oikeus ammatinharjoittamiseen. Valvoja on jatkossa joko valtiovalta tai professio itse. Haluamme, että sen työn tekee professio itse ja olemme siihen nyt valmistautuneet tällä järjestelmällä, jonka toivomme jäsentemme ottavan käyttöön. Lääkärijärjestöjen tavoite on ylläpitää ammatillisen kehittymisen autonomiaa, ei rahastaa toiminnalla lääkäreitä.

Muissa EU-maissa lääkärit joutuvat maksamaan tästä järjestelmästä valtiolle. Hinta ei koskaan ole alle 100 euron - paikoin jopa yli 200 euroa. Iso-Britanniassa viiden vuoden välein tehtävä arviointi maksaa lääkärille 570 euroa. Järjestelmän ylläpito ja kehittäminen edelleen maksaa.

Taitoni.fi on lääkärikunnan oma vastaus ammatillisen osaamisen valvontaan. Jos lääkärinoikeudet muuttuvat Suomessa määräaikaisiksi, haluamme, että me olemme itse se toimija, joka valvoo ammatillisen kehittymisen sisältöä ja on aktiivinen toimija. Arkkiatria lainaten ”Tämä on näytön paikka - kollegiaalisuuden koetinkivi. Jos kaikki osallistuvat yhteiseen Taitoni.fi-hankkeeseen, hanke on uskottava omassa keskuudessamme ja kansalaisten parissa, valvovan viranomaisen käytävillä ja Euroopan unionin foorumilla”. 

Lisää taitoni.fi käytöstä osoitteesta http://www.promedico.fi/usein-kysyttya/

Taitoni.fi video ja kalvot osoitteessa http://www.promedico.fi/taitonifimateriaali/

 

 

 

 

Takaisin