Taitoni.fi:lle ja Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmälle tunnustusta

Suomen valtion raportissa EU:n komissiolle on mainittu Taitoni.fi ja Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä esimerkkeinä hyvistä käytännöistä, joilla seurataan osaamisen kehittymistä.

EU:n ammattipätevyysdirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on omien menettelyjensä mukaisesti varmistettava niiden ammattihenkilöiden jatkuva ammatillinen kehittyminen, joihin direktiiviä sovelletaan. Lääkärit ovat yksi näistä ammattikunnista.

Jäsenvaltioilla on velvollisuus raportoida EU:n komissiolle ammatillisen kehittymisen edistämisestä.

– Pro Medico ja Lääkäriliitto pyrkivät siihen, että Taitoni.fi mainittaisiin Suomen raportissa hyvänä kansallisena esimerkkinä. Näin on käynyt, ja lisäksi raportissa on mainittu Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä. Tämä on merkittävä saavutus ja tunnustus näille profession omille ponnistuksille ammatillisen kehittymisen edistämisessä, Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila toteaa.

Suomen raportti

Taitoni.fi

Lääketieteellisen osaamisen hallinta vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Tukeakseen lääkärien mahdollisuuksia riittävään täydennyskoulutukseen Lääkäriliitto on perustanut yhdessä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkärsällskapetin kanssa Pro Medico ry:n.

Taitoni.fi on Pro Medicon palvelu, johon lääkäri kirjaa oppimista ja osaamista. Taitoni.fi sisältää sähköisen koulutuskalenterin ja ansioluettelon. Näin ammatillinen kehittyminen on dokumentoitu yhteen paikkaan. Taitoni.fi on avoin kaikille lääkäreille.

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä

Erityispätevyys on lääkärille yksi tapa osoittaa ammatillista kehittymistä. Lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erityispätevyys niillä osaamisalueilla, jotka Lääkäriliitto on hyväksynyt erityispätevyysjärjes­telmään.

Erityispätevyyksistä suurin osa on monialaisia ja niitä on mahdollisuus suorittaa monen erikoislääkäri­tutkinnon pohjalta. Erityispätevyydet kattavat uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaa­misalueita. Järjestelmä tukee hyvin yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta. Mukana on myös aloja, joilla pätevöitymisen voi suorittaa perustutkinnon pohjalta.

Erityispätevyysjärjestelmä perustuu lääkäriyhdistysten vapaaehtoiseen toimintaan ja innokkuuteen am­matillisessa kehittymisessä. Järjestelmän valvonta ja koordinointi ovat Lääkäriliiton vastuulla.

Takaisin