Suositus lääkärikokoontumisten järjestämiseen syksyllä 2020

Lääkäriliiton hallitus on antanut suosituksen järjestöorganisaation syyskauden työskentelyä varten. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan koronatilanteen perusteella.

Ohjetta sovelletaan kaikkiin lääkärikokouksiin ja lääkäritilaisuuksiin.

On tärkeää, että pysymme kaikki terveinä, ja voimme jatkaa toimintaamme normaalisti. Tarpeetonta riskinottoa vältetään. Epidemia on laantunut, mutta se ei ole ohi.

Lääkäriliitto suosittaa kaikkiin tilaisuuksiin etäosallistumismahdollisuutta.

Lääkäriliitto suosittaa, että yli 50 hengen lääkärikokoontumisia ei toistaiseksi järjestettäisi fyysisinä tilaisuuksina. Suuremmissa tapahtumissa on syytä suosia etäkokousjärjestelmien käyttöä.

Alle 50 hengen kokoontumisissakin on suotavaa noudattaa tarkkaa harkintaa. Erityisesti niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa koronatartunnat ovat nousussa, pyritään tilaisuudet järjestämään pelkästään etäyhteyksin. Tällaisia paikkakuntia ovat tällä hetkellä Helsinki ja Uusimaa sekä Länsi-Pohja ja Varsinais-Suomi.

Lääkäriliiton tiedossa on, että työnantajilla on omaa ohjeistusta, joka vaikuttaa myös Lääkäriliiton järjestämiin tilaisuuksiin osallistumiseen.

Lääkäriliiton toiminnassa kokoontumisrajoitukset koskevat muun muassa luottamusmieskoulutuksia, kokouksia sekä mm. ala- ja paikallisosastoja. Ohjetta noudatetaan toistaiseksi ainakin vuoden 2020 loppuun saakka.

Takaisin