Suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista nyt verkossa

Lääkäriliiton suositus tarjoaa yksinkertaisen arviointityökalun erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämiseksi. Suositus on tarkoitettu yksittäisen erikoisalan koulutuksesta vastaavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön.

Koulutuksen laadun säännöllinen arviointi kehittää erikoisalan koulutusta. Apua on esimerkiksi siitä, että koulutukseen liittyvät ongelmat tunnistetaan tai toisaalta koulutuksessa hyväksi havaittuja käytäntöjä levitetään eteenpäin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus lisätä erikoislääkärikoulutuksen parissa toimivien henkilöiden yhteistyötä.

Viime vuosina Suomessa on useilla eri erikoisaloilla aktivoiduttu alan erikoislääkärikoulutuksen arvioinnin suhteen. Taustalla on ollut huoli erikoislääkärikoulutuksen laadusta sekä erikoistuvien lääkärien asemasta ja oikeuksista. Suositus on hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa huhtikuussa.

Suositus on Lääkäriliiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.laakariliitto.fi/koulutus/peruskoulutus/arviointi.html

Takaisin