STM:n työryhmältä ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä

Lakiuudistuksen sisältöä avataan liiton sivuilla tarkemmin kun se on hyväksytty eduskunnassa.

Ehdotukseen voi tutustua STM:n sivuilla. Lääkäriliitto on ollut edustettuna työryhmässä.

Takaisin