Sovintoehdotus kunta-alalle

Sovittelulautakunta jätti sovintoehdotuksensa kunta-alan työriitojen ratkaisemiseksi tiistaina 10.5.2022. Vastaus on annettava sovittelulautakunnalle keskiviikkoon kello 12:een mennessä.

Sovintoehdotus menee nyt neuvotteluosapuolien hallintojen käsittelyyn. Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään sovintoesitystä, ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus käsittelee esitystä keskiviikkona aamupäivällä.

Lautakunta esittää kolmivuotista sopimusta. Kuluvan vuoden yleiskorotukseksi se esittää 2:ta prosenttia jokaiselle sopimuksen piirissä olevalle työntekijälle. Enintään 2 300 euron palkoissa korotus olisi kuitenkin vähintään 46 euroa kuukaudessa.

Tämän lisäksi myöhemmin tänä vuonna tulisi 0,5 prosentin korotus, joka maksetaan kaikille, jos keskustaso ei pääse sopuun kohdennuksesta.

Vuosina 2023 ja 2024 palkankorotustaso noudattelisi yleistä linjaa, joka perustuisi kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja AKT:n palkankorotusten keskiarvoon tai olisi vähintään 1,9 prosenttia.

Kunta-alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi sovittelulautakunta esittää viisivuotista palkkaohjelmaa, joka on kokonaisvaikutukseltaan yhteensä 5,1 prosenttia. Lautakunnan ehdottama ohjelma jakautuu vuosille 2023–2027 ja on 2023: 1,2 %, 2024: 1,0 %, 2025: 0,8 %, 2026: 0,8 % ja 2027: 1,2 %.

Lue lisää JUKOn tiedotteesta

Takaisin