Vastaa STM:n verkkokyselyyn sote-uudistuksesta

STM ja VM toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua ja muutostukea.

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Vastaaja pääsee kertomaan kyselyssä vapaasti ajatuksistaan, huolistaan ja ideoistaan. Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus arvioida muiden vastaajien näkemyksiä sekä jalostaa niitä entisestään. Kysely toteutetaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti ja alueellisesti sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelussa. Kyselyyn voi vastata tammi-helmikuussa ja ensimmäisiä tuloksia saadaan helmi-maaliskuussa. Tuloksista kerrotaan muun muassa www.alueuudistus.fi -sivustolla ja muutosjohtajien maakuntakierroksella.

Vastaaminen kestää n. 10 minuuttia. Vastaamaan pääset:

suomeksi: http://www.strategysignals.com/38969-31805-1098@soma&uudistus

ruotsiksi: http://www.strategysignals.com/39056-31869-1098@soma&reformen

Jos sinulla on teknisiä ongelmia kyselyssä, voit ottaa yhteyttä Fountain Parkin Help Deskiin osoitteessa support@fountainpark.com

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, p.02951 63290
Viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM, p. 02955 30516
Tiedottaja Leena Salonen, STM, p. 02951 63077

Takaisin