Sosiaalisen median ohjeet on uudistettu

Sosiaalisen median taitojen hankkiminen ja niiden ylläpitäminen on lääkärille tärkeää. Lääkäriliiton ohjeiden tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöön siten, että lääkärille asetetut ammatilliset ja eettiset vaatimukset toteutuvat.

Lääkärin tai lääketieteen opiskelijan tulee sosiaalista mediaa käyttäessään muistaa, että aina kun hänen ammattinsa on tiedossa, hän yksityishenkilönä esiintyessäänkin edustaa kanssaihmisille ensisijaisesti lääkäriprofessiota. Lääkärin tulee myös tästä syystä toimia sosiaalisessa mediassa vastuullisesti.

Uusina asioina sosiaalisen median ohjeissa on huomioitu maalittaminen ja vainoaminen. Jos lääkäriin itseensä kohdistuu väärää käyttäytymistä tai harhaanjohtavia väitteitä sosiaalisessa mediassa potilaiden tai ulkopuolisten tahojen toimesta, lääkärin tulee arvioida, onko toiminta sen laatuista, että siihen kannattaa tai on asiallista reagoida. Virheelliset tiedot voi korjata ottaen huomioon salassapitovelvollisuus. Maalittamiseen tai vainoamiseen puuttumiseen lääkärillä on käytössään kaikki lakisääteiset kanavat, esim. rikosilmoituksen tekeminen. Työnantajalla on velvollisuus puuttua työntekijän terveyttä tai turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin.

Sosiaalisen median ohje 

Takaisin