Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotussuojasta säädetään tartuntatautilaissa. Lääkäriliitto kannustaa lääkäreitä huolehtimaan rokotussuojastaan sekä oman että potilasturvallisuuden vuoksi. Maaliskuun alussa 2018 tuli voimaan tartuntatautilain 48 §:n muutos. Pykälässä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevien rokotussuojasta.

Säännöksen tarkoituksena on suojata tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden ja asiakkaiden henkeä ja terveyttä. Rokottaminen on tehokas keino vähentää sekä estää tautien tarttuminen henkilökunnalta potilaille että hoitohenkilökunnalle itselleen aiheutuvaa riskiä.

Lain esitöiden mukaan rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Työnantajan velvoite huolehtia siitä, että käyttää henkilökuntaa, jolla on riittävä rokotussuoja, koskee vain tiettyjä potilasryhmiä. Rokotussuojan hankkimista ei lain tarkoituksen mukaan voida siten edellyttää kaikilta potilastyössä olevilta henkilöiltä.

Lisää asiasta liiton sivuilla ja THL:n sivuilla.

 

Takaisin