Sopiva lääke -kampanja käynnistyy keväällä

Lääkehoidon päivänä 22.3.2018 käynnistyvä ”Sopiva lääke” -viestintäkampanja pyrkii virittämään kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä. Ennen kampanjan alkua terveydenhuollon ammattilaisille suunnataan viestintää, jonka avulla heitä rohkaistaan keskusteluun, vastaamaan potilaita ja lääkkeiden käyttäjiä askarruttaviin kysymyksiin sekä huomioimaan järkevän lääkehoidon elementtejä omassa työssään.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma on osa nykyistä hallitusohjelmaa. Tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa – parantaa hoidon laatua, vastuunottoa ja eri osapuolten arvostusta lääkehoitoa kohtaan. Samalla lisätään väestön hyvinvointia, kohennetaan kansanterveyttä ja vähennetään terveydenhuollon kustannuksia.

Lisätietoa:

www.stm.fi/rationaalinen-laakehoito

kampanjasivusto: www.sopivalaake.fi

Takaisin