s

Sopimusneuvottelut käynnissä - neuvottelukierros-verkkosivu avattu

Kunnallisen Lääkärisopimuksen neuvottelut ovat käynnistyneet. Neuvotteluja käydään tällä hetkellä tavoitteena saada neuvotteluratkaisu aikaan tammikuun loppuun mennessä. Jos ratkaisua ei tämän ja ensi viikon aikana saada, seuraava mahdollinen tavoiteaika on helmikuun puoliväli. Lääkärisopimus, kuten muutkin kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyvät tammikuun 2010 lopussa.

Palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt jättivät palkankorotuksia koskevat yhteiset tavoitteensa kuntatyönantajalle 18.1. Järjestöt tavoittelevat kolmivuotisia sopimuksia, joissa vain ensimmäisen vuoden palkankorotukset on määritelty. Jatkovuosien osalta sopimusta tarkasteltaisiin aina loppuvuodesta, jolloin ne olisivat myös irtisanottavissa. Lääkäriliittoa KVTES-neuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Lääkäriliitto hakee jäsenilleen samantasoista palkkakehitystä kuin muillakin työntekijäryhmillä kunta-alalla. Yleisesti arvioidaan, että palkankorotusten taso jää viime kierrosta selvästi alemmaksi. Sopimus noudattelee todennäköisesti sekä tasoltaan että rakenteeltaan Tehy-pöytäkirjaa. Pöytäkirjan mukaan rahaa jaetaan vuoden 2010 alussa samapalkkaisuuseränä ja paikallisena järjestelyeränä. Tehy-pöytäkirjan mukaan erien suuruus on yhteensä 2,1 prosenttia, mutta toteutuma on tätä alempi. Syyskuussa 2010 on Tehy-pöytäkirjan mukaan käytössä tuloksellisuuserä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia palkkasummasta.

Lääkärisopimuksen tekstitavoitteita täsmennetään edelleen. Osa Lääkäriliiton tavoitteista, kuten luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksien parantaminen, on saatu kuntasektorin yhteisesti ajamiin tavoitteisiin.

Lääkäriliitosta Lääkärisopimuksen neuvotteluihin osallistuvat edunvalvontajohtaja Markku Kojo, neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, lakimies Marja Pylkkänen ja lakimies Maarit Rantala.

Myös valtion ja yliopistojen sopimuksista neuvotellaan

Neuvottelut valtion virka- ja työehtosopimus sopimuksesta käynnistyivät 18. tammikuuta. Palkansaajapuoli tavoittelee yhden vuoden sopimusta ja työnantaja kolmen vuoden sopimusta.

Pääsopijajärjestöt tavoittelevat vaativat sopimuskokonaisuutta, jossa turvataan palkankorotuksilla ostovoiman parantaminen ja henkilöstön asema valtionhallinnon muutoksissa sekä edistetään palkkauksellista tasa-arvoa. Täsmällinen korotusvaatimus esitetään myöhemmin. Lisäksi järjestöt esittävät perusteettomien määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamista, virastojen työhyvinvointia edistävää ohjelmaa, työurien pidentämiseen tähtäävää erityistä ikäohjelmaa sekä parannuksia henkilöstön edustajien kuten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaan.

Neuvottelut yliopistohenkilöstön työehtosopimuksesta käydään uudessa tilanteessa, kun vuoden alusta voimaan tullut uusi yliopistolaki muutti henkilöstön virkasuhteet työsuhteiksi. Valtion työmarkkinalaitos ei enää neuvottele yliopistoväen palkoista, vaan pöydän toisella puolella istuu EK:n alainen Yksityisen opetusalan liitto, jolle Suomen yliopistojen työnantajayhdistys SYTY on luovuttanut neuvotteluoikeudet. Akavalaista yliopistohenkilöstöä neuvotteluissa edustaa JUKO.

Yliopistohenkilöstöä edustavilla pääsopijajärjestöillä Jukolla, Pardialla ja JHL:llä oli tavoitteena neuvotella uusi työehtosopimus yliopistotyönantajaa edustavan Yksityisen Opetusalan Liiton (YOL) kanssa vuoden 2009 loppuun mennessä, mutta sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken.

Lisätietoja neuvotteluista ja niiden etenemisestä erillisellä neuvottelukierros-sivulla

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin